רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 49%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על כמה איסורים עובר אדם האוכל שרץ?
א. שרץ הארץ - 4, שרץ המים - 5, שרץ העוף - 6.
ב. שרץ הארץ - 5, שרץ המים - 4, שרץ העוף - 6.
ג. שרץ הארץ - 4, שרץ המים - 6, שרץ העוף - 5.
ד. שרץ הארץ - 6, שרץ המים - 5, שרץ העוף - 4.

2. על איזה שרץ אין איסור?
א. שרץ שצבעו כצבע הפרי.
ב. ביצי שרצים.
ג. שרץ שהתפתח בפרי בעודו מחובר לקרקע.
ד. שרץ שמחמת קטנותו אי אפשר לראותו בלי עזרי ראיה.

3. האם מותר לאכול פרי שדרכו להתליע?
א. כן, בתנאי שיבדוק אותו תחילה.
ב. כן, בתנאי שיבדוק אותו 3 פעמים.
ג. לא.
ד. רק בשעת צורך גדול, ע"י בדיקה 3 פעמים.

4. מה דין פרי שחייב בבדיקה, ונטחן לפני שנבדק?
א. אסור.
ב. מותר.
ג. מותר רק אם לא נטחן במגמה לבטל את האיסור.
ד. לפי השו"ע - ב, ולפי הרמ"א - ג.

5. האם אבטיח צריך בדיקה?
א. כן.
ב. לא.
ג. מספיק בדיקה מדגמית.
ד. מחלוקת הפוסקים.

6. האם בוטנים צריכים בדיקה?
א. אם נראים שלמים - טוב לבדוק באופן מדגמי, ואם נראים פירורים או סימני כרסום - אין לאכול מכל האריזה.
ב. אם נראים שלמים - א"צ בדיקה כלל, ואם נראים פירורים צריכים בדיקה.
ג. כן.
ד. אם נראים שלמים - טוב לבדוק באופן מדגמי, אבל פירורים אינם מעידים על תולעים.

7. האם יש לבדוק בטטה?
א. לא, אך אם נראים בה מעין גומות בשטח החיצוני - אסורה.
ב. כן.
ג. די בבדיקה מדגמית.
ד. לא, וגומות בשטח החיצוני אינם מעידות על חרקים.

8. איזה סוג גזר טעון בדיקה?
א. כל גזר
ב. גזר משומר
ג. גזר קפוא
ד. גזר מיובש

9. מה דין כתם שחור שנמצא בזית?
א. כתם כהה על פני הזית - מחייב בדיקה באותו מקום.
ב. כתמים קטנים, כמעט שחורים - הינם כנימות ויש להסירם.
ג. כתם מצבע שאינו צבעו של הזית מחייב בדיקה.
ד. תשובות א, ב נכונות.

10. כיצד יש לבדוק כרובית?
א. להוריד את הפרחים עם הגבעולים הדקים והעלים הקטנים היוצאים מהקלחים, להשרות 3 דקות במי ניקוי ולשטוף.
ב. להשרות במי מלח
ג. להשרות בחומץ
ד. ניתן לעשות כאחת מהאפשרויות הנ"ל.

11. מלפפון רגיל אינו צריך בדיקה. מה דין מלפפון שיש בו חללים פנימיים?
א. נחשב נגוע, ואסור לאכלו.
ב. צריך בדיקה.
ג. חללים אלו אינם סימן לנגיעות.
ד. טוב לבדקו בדיקה קלה.

12. האם יש לבדוק פלפל טרי?
א. לא.
ב. כן, ע"י הוצאת הגרעינים והכנסתו למי ניקוי 3 דקות ושטיפתו.
ג. טוב לבדוק בדיקה קלה.
ד. רק פלפל אדום יש לבדוק בדיקה קלה.

13. האם כתמים אדומים על משמש מיובש הם סימן לנגיעות?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם אינם יורדים בגירוד קל
ד. רק אם המשמש מלא מהם