רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

הלכה הלכות כשרות שאלות כלליות
ממוצע הציונים עד כה: 63%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על מה צריך להקפיד כאשר קונים פירות מהשוק?
א. שגודלו ע"י יהודים.
ב. שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, ואין בהם חשש ערלה או כלאים.
ג. שלא נגעו בנבילות או טריפות.
ד. תשובות א, ב נכונות.

2. האם מותר להשתמש בכלי חלבי לאכילת בשר קר?
א. כן
ב. לא
ג. לפי השו"ע - כן, לפי הרמ"א - לא.
ד. לפי השו"ע - לא, לפי הרמ"א - כן.

3. כיצד יש להטביל כלים?
א. לאחר שניקוהו מלכלוך.
ב. אין צורך לנקותו, אך יש להכניס את כולו בבת אחת למי הטבילה.
ג. לאחר שניקוהו מלכלוך, וכן יש להכניס את כולו בבת אחת.
ד. לאחר שניקוהו מלכלוך, וכן יש להטביל כל כלי בנפרד.

4. האם מותר להשתמש באבקת חלב מתוצרת גוי?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת הפוסקים.

5. האם חייבים לאכול בשר "חלק"?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

6. האם מותר לאפות לחם עם חלב?
א. לא, אלא אם יש לו צורה מיוחדת או שאופה בכמות מועטת.
ב. כן, אלא אם זהו לחם שמיועד לארוחה בשרית.
ג. לפי השו"ע - א, לפי הרמ"א - ב.
ד. לפי השו"ע - ב, לפי הרמ"א - א.

7. מה מבין הדברים הבאים מותר באכילה?
א. דם דגים, וביצי דגים - אפילו כשהדג עצמו טמא.
ב. דם דגים.
ג. ביצי דגים, אפילו כשהדג עצמו טמא.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

8. מהי הפרשת חלה?
א. לאחר שאופים חלה יש להפריש עשירית לכהן.
ב. מכל בצק יש להפריש תרומה לכהן.
ג. מפירות וירקות יש להפריש תרומות ומעשרות, ששמם הכולל הוא "חלה".
ד. אף תשובה אינה נכונה.

9. מהו "היתר המכירה", שבמקום הצורך ניתן לסמוך עליו ופירות שגדלו בשנת השמיטה אינם קדושים בקדושת שביעית?
א. אם מוכרים את הפירות.
ב. אם מוכרים את הפירות לגוי.
ג. אם מוכרים את הקרקע שעליהם הם גדלים לגוי.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

10. האם מותר לקנות פלאפל שנאפה ע"י גוי?
א. כן, אלא אם כן הגוי הזמין אותו במיוחד לסעודה.
ב. לא, אלא אם יהודי לש את הבצק.
ג. לא, אם יהודי הדליק את התנור
ד. לא, אלא אם יהודי לש את הבצק או הדליק את התנור.