רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יחזקאל

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ג
1. איזה שם עיר ממרכז הארץ מוזכרת בפרקנו?
א. פתח תקווה.
ב. הרצליה.
ג. בני-ברק.
ד. תל אביב.

2. מה האכיל הקב"ה את יחזקאל?
א. לבבות ראם.
ב. לחם צר ומים לחץ.
ג. מגילה.
ד. מן שנותר מהמדבר.

פרק ח
3. "ויהי בשנה השישית…" למה שישית? רש"י
א. ששית לגלות יכניה.
ב. ששית למלכות מלך בבל.
ג. ששית לתחילת המלחמה.
ד. ששית לחורבן הבית.

4. באיזה תאריך נשאה רוח את יחזקאל לירושלים?
א. בשנה הששית בששי בחמישה לחדש.
ב. בשנה השלישית בששי בשבעה לחדש.
ג. בשנה החמישית בששי בארבעבה לחדש.
ד. בשנה הרביעית בששי בעשרה לחדש.

פרק יג
5. למה נמשלו נביאי ישראל?
א. לרוח צפונית באפילה.
ב. לאש אוכלת נעורת.
ג. לאדם הנעור משנתו.
ד. כשועלים בחרבות.

פרק יד
6. "והניחותי חמתי בך" מהו לשון והניחותי?
א. מלשון הנחה.
ב. מלשון מנוחה.
ג. מלשון הטחה.
ד. מלשון נחוח.

7. "שובו והשיבו" מה מפרש רש"י?
א. שובו מעוונכם והשיבו את הגזילה.
ב. שובו לארץ והשיבו את כבודה.
ג. שובו בתשובה והשיבו את צאצאיכם בתשובה.
ד. שובו מדרכיכם והשיבו את לבבכם.

פרק כ
8. לאיזו חיה מדמה יחזקאל את ארץ ישראל?
א. לביא.
ב. צבי.
ג. איילה.
ד. ראם.

פרק כא
9. איזו מילה מופיע 3 פעמים ברציפות?
א. עוה עוה עוה.
ב. אל אל אל.
ג. רצה רצה רצה.
ד. שבח שבח שבח.

10. למי נאמר "אנה פניך מועדות"?
א. למלאך ה'.
ב. לרעב.
ג. לחרב.
ד. לתולעת השני.

פרק כד
11. "מחמד עיניך" במי מדובר?
א. עם ישראל.
ב. אשתו של יחזקאל.
ג. שבט לוי.
ד. בית המקדש.

פרק כו
12. מלך מלכים מה פירושו? (מצודות)
א. מלך שמולך על מלכים.
ב. לשון סגי נהור הכוונה לעבד נבזה.
ג. מלך שגדל ברומא שגדלים בה מלכים.
ד. מולך בכח ולא בזכות.

פרק כז
13. איך נקרא נמל בלשון הנביא?
א. מעגן.
ב. משכן מים.
ג. ציים.
ד. מבואות ים.

פרק כח
14. איזה נביא מזכיר יחזקאל בנבואתו לנגיד צור?
א. ישעיהו.
ב. ירמיה.
ג. דניאל.
ד. שמעיה.

פרק ל
15. מנה 3 ערים שהיו במצרים
א. נוף, פתרוס, סין.
ב. לוד, כוב, צים.
ג. צוען, כוש, פלוט.
ד. גושן, נא, תחפנחס.

16. באיזו ארץ הערים הבאות: פתרוס, סין ונא?
א. בארץ יון.
ב. בארץ כוש.
ג. בארץ מצרים.
ד. בארץ עמון.

פרק לב
17. את מי מדמה יחזקאל לכפיר גוים?
א. את אשור
ב. את מלך מצרים
ג. את מלך ישראל
ד. את שבט דן

פרק לג
18. למה מדמה הקב"ה את תפקידו של יחזקאל?
א. לצורף שנא' וצרפתיך כצרוף את זהב.
ב. לרואה בגן המבוכה.
ג. לכובס שמנקה מעוונות ישראל.
ד. לצופה שצריך להזהיר את האנשים בעיר

פרק לו
19. למי מתנבא הנביא בפרקנו?
א. להרים,לגבעות, אפיקים, להרי ישראל.
ב. לימים, לגאיות, לבורות, ולשדות
ג. לעצי היער והשדה ולמקווי המים.
ד. לצמחים, לחיית השדה, ולעוף השמיים.

פרק לט
20. כמה זמן יקברו את גוג ואת כל המונו?
א. כמהלך הלבנה.
ב. שמונה חודשים.
ג. שנה תמימה.
ד. שבעה חדשים.

פרק מ
21. בעשרים וחמש שנה לגלותנו איזו שנה היתה?
א. הקמת הבית השני.
ב. שמיטה.
ג. שנת סיום הגלות.
ד. יובל.

פרק מא
22. על מה נאמר "זה השולחן אשר לפני ה'"?
א. על שולחן בית המלך.
ב. על שולחן לחם הפנים.
ג. על מזבח הנחושת.
ד. על מזבח הקטורת.

פרק מה
23. באיזה תאריך יתחילו להקריב את פר המילואים.
א. בא' בניסן.
ב. בי"ז אלול.
ג. בכ' חשוון.
ד. בטו' אייר.