רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
חמש מגילות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
שיר השירים פרק ד
1. את מה מדמה הדוד לעדר הקצובות?
א. את תאומי הצביה.
ב. את שיניה של הרעיה.
ג. את הניצנים.
ד. את שערות הרעיה.

פרק ה
2. את מה מדמה הרעיה ליונים על אפיקי מים?
א. תלתלי ראשו של הדוד.
ב. חגבי הסלע.
ג. לחיו של הדוד.
ד. עיניו של הדוד.

פרק ו
3. השלם: "_________ יפה כלבנה ברה כחמה"
א. מה יפו פעמיך בנעלים
ב. קומי לך רעתי
ג. איתי מלבנון כלה איתי מלבנון תבואי
ד. מי זאת הנשקפה כמו שחר

רות פרק א
4. וימת אלימלך איש נעמי, למה נאמר? (רש"י)
א. שכפה עליה רצונו להינשא לה.
ב. אין איש מת אלא לאשתו.
ג. אמר רבי אבהו עזבוהו בניו.
ד. שתחלה הענישו ה' בממונו.

איכה פרק ב
5. את מה מדמה ירמיה לים?
א. כמים הפנים לפנים
ב. כי גדול כים שברך
ג. כל הנחלים זורמים אל הים
ד. את חטאי עם ישראל.

פרק ה
6. במה שונה פרק ה משאר פרקים?
א. טעמיו שונים.
ב. בעל פסוקי נחמה.
ג. אינו מסודר לפי א ב.
ד. הפרק האחרון.

קהלת פרק ט
7. מה מצא המלך הגדול בעיר הקטנה?
א. איש מסכן חכם.
ב. זבובי מות.
ג. מצודים גדולים.
ד. גיבורי מלחמה.

פרק י
8. השלם: "בעצלתים ימך המקרה____________".
א. והכסף יענה את הכל
ב. וטוב לעינים לראות את השמש
ג. ובשפלות ידים ידלף הבית
ד. ופורץ גדר ישכנו נחש

אסתר פרק ב
9. מי מלך ביהודה אחרי גלות יכניה ומרדכי?
א. יאשיהו
ב. יהויכין
ג. יהויקים
ד. צדקיהו המלך

פרק ד
10. מי התבקש לברר "מה זה ועל מה זה"?
א. אסתר
ב. מרדכי
ג. התך
ד. שעשגז

פרקים ז, ט
11. מתי נתלה המן ומתי נתלו בניו?
א. המן ובניו נתלו בפורים.
ב. המן נתלה בי"ג אדר ובניו בי"ז בניסן.
ג. המן נתלה בי"ד אדר ובניו בט"ו אדר.
ד. המן נתלה בי"ז בניסן ובניו בי"ג אדר.