רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר נחמיה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מי כתב את ספר נחמיה?
א. לא נודע מי
ב. עזרא וסיעתו
ג. אנשי כנסת הגדולה
ד. נחמיה

2. מה היה תפקידו של נחמיה בבית המלך?
א. שר המשקים
ב. שר האוצר
ג. פקיד המס
ד. שר הטבחים

פרק ג
3. מי בנה את החומה הסמוכה לקברי דוד?
א. נחמיה בן עזבוק
ב. מרמות בן אוריה
ג. אנשי גבעון
ד. חנניה בן שלמיה

פרק ז
4. איזה שם נוסף היה לנחמיה?
א. אנטיוכיס
ב. בלשן
ג. מלאכי
ד. התרשתא

5. מי היה אחיו של נחמיה?
א. חנני
ב. שמעיה
ג. עזריה
ד. נחמני

6. באיזה פרק מופיע קטע מתפילת שחרית?
א. פרק ט - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ב. פרק ד - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ג. פרק א - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ד. פרק ג - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.

פרק ח
7. "והלויים מחשים" מה פרוש מחשים?
א. משתיקים
ב. מכסים
ג. מדברים על ליבם
ד. משמחים

פרק יא
8. מאלו שבטים ישבו בירושלים?
א. יהודה, בנימין, כהנים ולווים
ב. יהודה, שמעון, בנימין, כהנים ולווים
ג. יהודה, שמעון, בנימין
ד. יהודה, בנימין

פרק יב
9. איך מכונה דוד המלך בפי נחמיה?
א. איש האלוקים
ב. נעים זמירות ישראל
ג. משיח ה'
ד. מלך ישראל