רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום הכיפורים המותר והאסור ביום כיפור
ממוצע הציונים עד כה: 61%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באמצע יום כיפור מישהו אומר "די, אני רעב, אני חייב לאכול". האם מותר לו?
א. אם יש ספק סכנה, מותר לו לאכול.
ב. רק אם יש סכנה ממש ודאית, אז מותר.
ג. מה פתאום? אסור, אסור, אסור!
ד. מחלוקת בהלכה

2. אשה בבית חולים קבלה מרב ומרופא אישור לכך שעקב מצבה היא יכולה לאכול ביום כיפור. האם מותר לה להחליט לצום בכל זאת?
א. אם היא רוצה, שתצום. זו מצוות היום.
ב. אסור, אם מותר לה לאכול זה אומר שהיא חייבת.
ג. מחלוקת בהלכה
ד. רק אם היא לא בסכנה ודאית, אחרת היא חייבת לאכול.

3. אבא בא להאכיל את הבן הקטן שלו באמצע יום כיפור. הבן אומר לו: "אבא, יום כיפור היום, אני לא מוכן לאכול!". עד איזה גיל אסור לילד לצום?
א. 5
ב. 6
ג. 9
ד. 11

4. יצאת מבית הכנסת ביום כיפור ובא אליך מישהו ואומר: "לא נורא לאכול עכשיו, כשזה דרבנן מקילים..." האם אכילה ושתייה אסורים בליל יום כיפור מן התורה?
א. בטח, מהתורה
ב. לא, חכמים החליטו מעצמם ברוח התורה.
ג. יש על זה מחלוקת
ד. רק איסור האכילה מהתורה. חכמים החליטו שאסור לשתות

5. מישהי שמותר לה לאכול ביום כיפור החליטה שהיא לא רוצה לעשות עבירה מהתורה. היא תאכל רק בחתיכות קטנות שחכמים אמרו שהן אסורות. מהי הכמות שאסורה באכילה מהתורה?
א. גודל כזית
ב. גודל כביצה
ג. גודל של תמר גדול עם גרעין
ד. כל כמות שהיא, אפילו הכי קטנה, אסור לאכול מהתורה.

6. אפיק עבר במטבח וקלט על השולחן מרק שאמא הכינה לסוף הצום. הוא לא רוצה לאכול, אבל הריח מאוד מגרה אותו. מותר לו לטעום בלי לבלוע?
א. מותר לו, הוא לא ממש אוכל, רק טועם ויורק.
ב. לא, אסור בכלל להכניס אוכל לפה.
ג. זו מחלוקת
ד. לא רצוי, אבל אם ממש קשה לו, הוא יכול.

7. כתוב לגבי שתייה ביום כיפור 'מלוא לוגמיו'. על מה זה נאמר?
א. הכמות שאסור לשתות מהתורה
ב. הכמות שאסור לשתות מדרבנן
ג. כמות שאם שותים אותה יש עונש כרת
ד. כמו שאם שותים אותה יש עונש מלקות

8. בדיון על יום כיפור מירה אמרה: "אם אסור לשתות ביום כיפור, אז גם אסור לבלוע את הרוק בפה." האם היא צדקה?
א. לא, את הרוק מותר לבלוע
ב. כן, זו גם נחשבת שתייה.
ג. רק למנהג הספרדים מותר
ד. רק למנהג האשכנזים מותר

9. ביום כיפור בצהריים שלומי הלך לנוח. כשהוא קם הוא הלך להוציא תפוח מהמקרר ובירך "בורא פרי העץ". פתאום, לפני הביס, נזכר שיום כיפור ואסור לאכול! אבל אם לא יאכל מיד - הברכה תהיה ברכה לבטלה. מה עליו לעשות?
א. שיאכל פחות מגודל כזית. כך גם הברכה בסדר וגם לא התחייב בעונש על אכילתו.
ב. שיטעם אך לא יבלע.
ג. אין מה לעשות, יאכל גודל כזית ואחר כך ימשיך לצום.
ד. יאמר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' על הברכה ולא יאכל בכלל.

10. אבא בא להאכיל את הבן הקטן שלו באמצע יום כיפור. הבן אומר לו: "אבא, יום כיפור היום, אסור לך לתת לי אוכל!". האם מותר לתת לילד לאכול?
א. מותר, לילדים מותר לאכול אז אפשר לתת להם אוכל
ב. אסור לו, כדי שלא יאכל בטעות. הילדים ידאגו לעצמם, או שחולה יתן להם אוכל, כי מותר לו לאכול בעצמו.
ג. עדיף להימנע כדי שלא יתבלבל, אבל אם אין אפשרות אחרת יאכיל אותם.
ד. יש בזה מחלוקת.

11. העבירו לך קוספת טבק באמצע תפילת יום כיפור. האם מותר להריח בשמים ביום כיפור?
א. מותר, זה לא אוכל.
ב. אסור, חייבים להתענות והריח הזה הוא מהנה.
ג. זו מחלוקת בין הפוסקים
ד. עדיף להימנע, אבל לא אסור

12. אסור להתרחץ ביום כיפור, אבל רחצה אמיתית ומענגת זו רחצה במים חמימים ונעימים. האם מותר לרחוץ במים קרים ביום כיפור?
א. אסור, כל רחצה אסורה לא רק מענגת.
ב. רק את האצבעות מותר, מעבר לזה יש איסור רחצה.
ג. רק את הידים מותר, מעבר לזה יש איסור רחצה.
ד. יש מחלוקת בין הפוסקים אם מים קרים כלולים באיסור.

13. מושון קם בבוקר וניגש לכיור. איך הוא אמור ליטול ידים ביום כיפור?
א. אסור ליטול ידים בכלל, זה חלק מאיסור רחצה
ב. יטול עד פרקי האצבעות
ג. יטול כפי שנוטלים כל יום, איסור רחיצה לא כולל את הנטילה
ד. נחלקו על כך הפוסקים

14. גילי קמה ממש עייפה והיא רוצה להתרענן לפני תפילות היום הקדוש. האם מותר לה לרחוץ את הפנים ביום הכיפורים?
א. כן, זה לא כלול באיסור רחיצה
ב. לא, אסור לרחוץ בכלל, גם לא פנים
ג. מחלוקת בין הפוסקים
ד. מותר, אך אין להרבות. שתרחץ עם קצת מים.

15. חנות נעליים שמה שלט "נעלי כיפור". הם מציעים נעל אורטופדית, אוורירית, קלילה, נינוחה ועושה מסז'. האם מותר ללכת עם זה ביום כיפור? באיסור "נעילת הסנדל" ביום כיפור - מה אסור לנעול?
א. אסור לנעול כל נעל שהיא, צריך ללכת יחפים לגמרי.
ב. נעלי עור אסורות, אבל נעל אחרת מותרת.
ג. נעלי עור ועץ אסורים, כל השאר - מותר.
ד. כל נעל נוחה נאסרה משום שצריך להתענות. מותר לנעול נעל אם היא מכאיבה לרגל.