רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 80%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על מה התחנן משה? פרק ג פסוקים כג-סוף הפרק
א. שלא יהרוג את ישראל על חטא המרגלים
ב. שלא יהרוג את ישראל על חטא העגל
ג. שלא יסלח למואב שלא קיבלו אותם בלחם ומים
ד. משה מבקש להכנס לארץ ישראל

2. אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים פרק ד פס יט-מה ה' נתן לכל העמים?
א. אמונה שגויה בכוחות הטבע
ב. כסף כדי לבנות בתי ם בארץ ישראל שיהיה לבני ישראל מוכן.
ג. אדמה-ארץ שהררריה נחושת ובניה ברזל
ד. עוצמה-האמורי בנו ערי מבצר

3. פרק ד פסוקים כ"ה - מ' נקראים בקריאת התורה בתשעה באב. מהו הקשר בין פסוקים אלה לתשעה באב?
א. מופיע בהם חטא, עונש, תשובה וכפרה.
ב. מופיע בהם חטא המרגלים
ג. מופיע בהם חטא העגל
ד. מופיע בהם אברהם יצחק ויעקב-זכרון לברית אבות

4. פרק ד פסוק לז מדוע בחר ה' בישראל?
א. בזכות שעם ישראל היה ישר.
ב. בזכות האבות
ג. בזכות התקווה
ד. בזכות עשרת הדיברות

5. למה צריך להאמין "אנוכי ה' אלוקיך"?
א. כי הוא ברא את השמים והארץ
ב. כי הוא הוציא אותנו ממצרים
ג. כי אנחנו עבדיו
ד. זו מצווה חשובה ביותר ללא צורך בהוכחה-כי זה אמונה.

6. פרשת "שמע" מצאו לפחות 5 צווים שיש בפרק ו א-ט
א. שהבורא נמצא, שהוא אלקינו, שהוא אחד, שנאהבהו בכל לבנו, לימוד תורה , תפילין מזוזה.
ב. מצווה למות על קידוש ה' גילוי עריות ושפיכות דמים. ותלמוד תורה כנגד כולם.
ג. גמילות חסדים,השכמת בית המדרש,לווית המת,עיון תפילה הבאת שלום בין אדם לחברו.
ד. ברכות, שלושת הרגלים, שה' אחד, ראש השנה, יום כיפורים

7. פרק ו כ-כב מי משתמש בפסוקים אלו?
א. בהגדה של פסח
ב. זה חלק שנכנס לתוך המנון המדינה
ג. זה ההתחלה של המשנה הראשונה.
ד. זה פסוקים שכתובים על השער בכניסה לאו"ם בניו יורק