רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן - שולחן ערוך סימן קפ"א
ממוצע הציונים עד כה: 62%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן קפ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע מים אחרונים חובה?
א. הידיים מזוהמות מן האכילה ופסולות לברכה.
ב. חשש מלח סדומית.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. מנהג.

2. יש לו מים מצומצמים- מה יעשה?
א. ייטול רק מים אחרונים
ב. ייטול רק מים ראשונים
ג. מים ראשונים בצמצום ומים אחרונים כפי הדין
ד. לא יאכל עד שיזדמן לו מים כשיעור לשתי נטילות

3. אין לו כלי- מה יעשה?
א. לא ייטול כלל.
ב. יטול ע"ג השולחן.
ג. ייטול במקום שהמים נבלעים או ע"ג רצפה במקום שלא מהלכים.
ד. ייטול בצלחתו.

4. באלו מים מותר לטול?
א. חמין
ב. צוננים ובמקרה הצורך אף בפושרים.
ג. רק בפושרים.
ד. מי ברז.

5. עד היכן נוטל?
א.   סוף פרק ראשון בכל אצבע.
ב. סוף פרק שני בכל אצבע, ובאגודל סוף פרק ראשון.
ג. כל היד.
ד. עד כף היד, י"ד פרקים בכל יד.

6. כמה מים?
א. טיפים מים.
ב. אין צריכים שיעור, אלא שיהא בהן להדיח את ידיו. ולדעת הגר"א- רביעית.
ג. שתי רביעיות.
ד. מלא הנטלה.

7. מי נוטל תחילה?
א. הגדול.
ב. הקטן
ג. עד חמישה מסובין- המברך, יותר מחמישה- הקטן עד שנותרו חמישה.
ד. המברך

8. מים אחרונים צריכין ניגוב?
א. רשב"א- אין צריך, רמב"ם- צריך.
ב. צריכין ניגוב
ג. אין צריכין ניגוב
ד. רק המברך ינגב