רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ג
ממוצע הציונים עד כה: 61%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן קפ"ג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם חייב שטיפה והדחה גם כשהכוס נקי וצח?
א. תמיד חייב שטיפה והדחה.
ב. אם ניגבו.
ג. אינו צריך.
ד. טעון שטיפה אך לא הדחה.

2. מה פירוש יין חי?
א. יין טרי מיד אחרי סחיטת הענבים.
ב. יין שהתיישן בחבית עץ.
ג. יין שאין מעורב בו מים או משקה אחר.
ד. מיץ ענבים.

3. מתי מוזג את היין במים?
א. מיד לאחר מים אחרונים.
ב. בברכת הארץ.
ג. בברכת בונה ירושלים.
ד. הסוף הברכה לפני הזימון

4. מהו כוס שלם?
א. אינו שבור או סדוק.
ב. מלא עד גדותיו.
ג. אין מריבה בבית בשעת הברכה.
ד. תשובות א' וב'.

5. מהו עיטוף?
א. יש לעטוף את הבקבוק בבד מחשש עין הרע.
ב. כיסוי ראש.
ג. ילבש בגד עליון וכובע.
ד. בשעה שמסיים לברך יקנח הכוס ויעטוף אותו בבד.

6. מדוע מגביה הכוס מהשולחן טפח?
א. שאם יישפך מעט יין יותז גם על הרצפה לסימן ברכה.
ב. שיראו כל הקהל ויסתכלו בו.
ג. לקיים הכתוב 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא'.
ד. תשובות ב' וג'.

7. באם צריך לשגר הכוס לאישה גם כאשר האישה לא אכלה עמהם?
א. אין צורך.
ב. צריך.
ג. רק אם צריך לפייסה.
ד. במידה והיין טעים.

8. האם צריך ליישב כשמברך גם כאשר אכל בהליכה?
א. חובה לשב בברכת המזון.
ב. אין צורך.
ג. אם בביתו חייב, אם בדרך יברך בהליכה.
ד. במידה ויש לו על מה לשב.