רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ז-קפ"ח
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ז-קפ"ח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אמר במקום ברכת הזן- בריך רחמנא מלכא דעלמא מארי דהאי פיתא, מה דינו?
א. יצא ידי חובת ברכת המזון.
ב. יצא ידי חובת ברכה ראשונה.
ג. יצא בדיעבד.
ד. לא יצא.

2. אם לא הזכיר ברית ותורה אך הזכיר ארץ- מה דינו?
א. יצא בדיעבד.
ב. צריך לחזור.
ג. יאמר ב'הרחמן'.
ד. יטעם מעט פת ויברך שוב.

3. אסור לתבוע צרכיו בשבת, מדוע מותר לשאול צרכיו ב'הרחמן'?
א. מאלה מותר, לתבוע אסור.
ב. אין לומר הרחמן בשבת.
ג. מאחר וברכה אחרונה מדרבנן- מותר.
ד. כאן זה שונה, שטופס הברכה כך היא תמיד.

4. ר"ח חל בשבת, הקדים יעלה ויבוא ל'רצה'- מה דינו?
א. בדיעבד ודאי יצא.
ב. צריך לחזור, תדיר ושאנו תדיר- תדיר קודם.
ג. יאמר בהרחמן כפי הסדר.
ד. יעלה ויבוא ורצה אינן מעכבות.

5. לא הזכיר בשבת 'רצה'- מה דינו?
א. נזכר קודם הטוב והמטיב- מברך בא"ה.. שנתן שבתות.. ברוך אתה ה' מקדש השבת.
ב. נזכר לאחר הטוב והמטיב- חוזר לראש.
ג. לא חוזר.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

6. טעה בברכה שלישית- מה דינו?
א. חוזר לראש.
ב. אינו חוזר, יזכיר בהרחמן.
ג. חוזר לתחילת הברכה.
ד. אם התחיל הטוב והמטיב חוזר לראש.

7. טעה בברכה רביעית- מה דינו?
א. חוזר לראש.
ב. אין צריך לחזור.
ג. חוזר לתחילת הברכה.
ד. חוזר לברכת הארץ.

8. לא הזכיר של ר"ח והתחיל הטוב מהמטיב- מה דינו?
א. אינו חוזר מפני שלא חייב לאכול בה פת.
ב. חוזר לראש.
ג. יזכיר בהרחמן.
ד. תשובות א' ו-ג' נכונות.