אבידת גופו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת השבת גופו של אדם לעצמו, אפילו אם אינו בחזקת סכנה[1].אדם הרואה את חברו תועה בדרך, חייב להדריך אותו למחוז חפצו, שנאמר (דברים כב, ב): "והשבתו לו" - לרבות אבידת גופו. כמו כן, אדם שלקה במחלה, מי שביכולתו לרפאו, חייב בכך, שאף זה בכלל אבידת גופו.

הערות שוליים[edit]

  1. שכן אם הוא בחזקת סכנה, הרי זה בכלל "לא תעמוד על דם רעך" (עי' גמ' בבלי סנהדרין ע"ג ע"א, ותלמידי ר"פ שם, וסמ"ע ר"ס תכ"ו).