אגרות קודש (הרבי מליובאוויטש)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אגרות קודש הוא הינו סדרה של ספרים של חלקם מהמכתבים של הרבי מליובאוויטש. נכון לה'תשפ"א יצאו 31 כרכים של אגרות קודש.

את כ"א הכרכים הראשונים ליקט וערך הרב שלום דובער לוין, את השאר הרב שלום יעקב חזן.

רוב המכתבים נכתבו בלשון הקודש וחלקם הקטן נכתבו בשפות שונות ובעיקר באידיש. שאר השפות תורגמו בספרים והמכתבים בשפת האידיש תורגמו בשנת תשפ"א בסט של ג' כרכים.

הספרים יוצאים על ידי אגף אוצר החסידים שבהוצאת קה"ת.