אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים הסותרים את עדותם של עדים אחרים, אנו מעמידים עדים כנגד עדים, ונוצר מצב שקול, ומעמידים את הממון בחזקת המחזיק בו, עד שהתובע יביא הוכחה שתצדיק את הוצאת הממון מחזקת המחזיק בו.