אילן סרק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אילן סרק הוא עץ שמגדל מעט פירות או אינו מגדל פירות כלל.

הגדרה[edit]

בהגדרת אילן סרק נחלקו התנאים[1]:

 • כל אילן שאינו עושה פירות - שיטת תנא קמא (השיטה המוכרת יותר)
 • כל האילנות נקראים סרק חוץ מעץ הזית ועץ התאנה - שיטות רבי מאיר
 • כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות - שיטת רבי יוסי

סוגי אילנות סרק[edit]

בין אילנות הסרק נמנים: ברוש[2],אלון[3],אלה [4], אורן[5] ערבה [6]

בהלכה[edit]

 • כשיש צורך בקציצת אילן - מקדימים לקצוץ אילן סרק לאילן מאכל.[7]
 • כל אילני סרק נחשבים כמין אחד ומותר להרכיב אחד בשני.
 • אפילו למי שסובר שבן נח אסור בכלאי אילן, אינו אסור אלא באילני מאכל, אבל לא באילן סרק על גבי אילן מאכל.

באגדה[edit]

עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר: "כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם"[8].

הערות שוליים

 1. כלאים פ"ו מ"ה
 2. מצודת ציון תהילים קד,יז
 3. מצודת ציון יחזקאל כז,ו
 4. מצודת ציון יחזקאל ו,יג
 5. מצודת ציון ישעיהו מד,יד
 6. מצודת ציון תהלים קלז,ב
 7. בבא קמא צא:
 8. סוף מסכת כתובות