אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

'אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור פירושו שאין ממנים מנהיג על הציבור ללא התייעצות מוקדמת עם הציבור.

מקור[edit]

משה הודיע לבני ישראל כאשר נתמנה בצלאל בן אורי להיות האחראי על מלאכת בניית המשכן: "ראו קרא ה' בשם בצלאל", כלומר, עיינו בדבר וחוו דעתכם עליו. וכפי שמובא בגמרא [1]: "אמר הקב"ה למשה: משה הגון עליך בצלאל? אמר לו: רבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לא כל שכן; אמר לו: אף על פי כן לך אמור להם; הלך ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם לפני הקב"ה ולפניך הגון, לפנינו לא כל שכן".

להלכה[edit]

דין זה הובא בפתחי תשובה על חו"מ סי' ג.

הערות שוליים