אין קידוש אלא במקום סעודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין קידוש אלא במקום סעודה היא מימרה של שמואל שמובאת בגמרא במסכת פסחים דף קא עמוד א. פירושה, שהמקדש בשבת (או ביום טוב), ולא קיים סעודה במקום של הקידוש, לא יצא ידי חובת קידוש.

ראה גם[edit]