איסור לאו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור דאורייתא, שמנוסח בתורה בלשון "לא", "השמר", "פן" או "אל" (ראה ערך: אזהרה), ואין בו חיוב מיתת בית דין, כרת או מיתה בידי שמים.