אכילת חולין על טהרת הקודש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אכילת חולין על טהרת הקודש היא אכילת חולין בטהרה הנוהגת בקדשים, על ידי שמירת החולין מכל טומאה המטמאת קדשים.