אמה של משה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מידת אורך שניתקנה על ידי משה, ששיעורה ששה טפחים, שהם עשרים וארבעה אגודלים. אמה של משה נקראת גם "אמה בינונית" או "אמה של קודש".

נקראת "אמה של משה" מכיון שבה משה שיער את המשכן (רמב"ם פירוש המשניות כלים פרק יז)

ראה: אמה