אמצעי המחשה בלימוד תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמצעי המחשה בלימוד תורה הוא מונח כללי לכל דבר המסייע לחוש את הלימוד לא רק בידיעה שכלית ("הבנת הטקסט") אלא אף בראייה מוחשית, פתגם שגור בפי ההמון "תמונה אחת שווה אלף מילים" וזו דוגמא לכוחה של המחשה.


לימוד באמצעי המחשה בזמן הגמרא[edit]

גם בזמן גמרא אנו מוצאים שרבנים הדגימו הלכות מעשיות באמצעי המחשה (ראה לדוגמא תחילת פרק שני בשבת).

אמצעי המחשה שונים בלימוד תורה[edit]

אמצעי המחשה פיזיים[edit]

רב שרוצה להעביר לדוגמא שיעור על הלכות ציצית, תפילין או מזוזה יכול להביא את תשמיש הקדושה לכיתה ולהצביע על החלקים השונים עליהם או מדבר, דוגמא נוספת: לימוד הלכות ארבעת המינים על ידי הצגת סוגים שונים של אתרוגים, לולבים, הדסים וערבות.

תרשים זרימה[edit]

תרשים זרימה הוא האמצעי להמחיש מהלכי מחשבה ודרך הסקת מסקנות.

ספרים עם ציורים, שרטוטים ודוגמאות[edit]

ספרים שקיימים בנושא:

  • ברש"י, תוספות, מהרש"א, וכן בפירוש המשניות לרמב"ם, מובאים לעיתים שרטוטים כללים כדי להבין מושגים גיאומטריים (כמו לדוגמא מסכת סוכה ח.), גיאוגרפיים (כמו לדוגמא במהרש"א על קידושין פרק ד), או צורת אותיות (כמו לדוגמא התוספות במסכת מנחות כט:). במהדורות חדשות השרטוטים אף משוכללים יותר
  • "פני שבת" לימוד משניות שבת (צוייר על ידי יוני גרשטיין)
  • הערוך השלם (דברי הערוך מסודרים לפי סדר הדפים בש"ס) כולל תמונות של מיני חפצים וחיות
  • ש"ס מאורות הדף היומי - כולל תמונות והסברים חזותיים של סוגיות שונות (כמו לדוגמא בעירובין)
  • תבנית כלים - ציורי המחשה לסוגי הכלים השונים המובאים במסכת כלים
  • תבנית אהלות - ציורי המחשה של סוגי האהלים במסכת אוהלות
  • תלמוד שטיינזלץ - כולל במקומות מסויימים ציור של מושגים, חיות, כלים שנמצאים בגמרא
  • שיחת חולין - תמונות של איברי הבהמה בשחיטה שיכולים ליפול בהם טריפות

לימוד בעזרת מצגת[edit]

לימוד באמצעות מקרן שקופיות או מסך מחשב גדול, דומה ללוח כיתה ממוחשב.

לימוד בעזרת וידיאו[edit]

לימוד זה (הדומה מעט ללימוד באמצעות מצגת) יכול להערך כשיעור רגיל בלי שום אמצעי המחשה כאשר ההמחשות נוספות לאחר מכן.

היתרון של לימוד בעזרת וידיאו הוא האפשרות לערוך ולשלב בתוך השיעור הסברים מוחשיים וחזותיים שונים כהסבר על השיעור על אף שההמחשות לא ניתנו בשיעור (לדוגמא:שיעור עיוני בהלכות קדשים יכול להיות בעזרת שיעורי וידיאו מלווה בתמונות ממוחשבות המראות את שטח בית המקדש בו מתבצאת הפעולה הנידונה בשיעור, דוגמא נוספת: שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל על ספר איוב שהוא למעשה שיעור שצולם ולאחר מכן נוספו אליו וידיאו של תמונות טבע הממחישות את הפסוקים באיוב) בין אמצעי הוידיאו הקיימים:

  • שיעורי וידיאו הנמצאים בשפע באתרי אינטרנט שונים
  • תוכנית הטלוזיה "שניים אוחזין"

לימוד בעזרת הצגה[edit]

הסדרה "שניים אוחזין" ששודרה בטלויזיה נלמדה בישיבות תיכוניות וכללה המחשות של סוגיות מסויימות (בעיקר מנזיקין)