אנשי כנסת הגדולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אנשי כנסת הגדולה אלה כל האנשים שמופיעים בפרק י ובפרק יא של ספר נחמיה, למעט ששבצר נשיא שבט יהודה שהוא האדם היחיד שמופיע בפרק הראשון של ספר עזרא. ואלו הם כל חברי אנשי כנסת הגדולה: 1.עזרא הסופר 2.חגי הנביא 3.זכריה הנביא 4.מלאכי הנביא 5.דניאל 6.חנניה 7.מישאל 8.עזריה 9.נחמיה בן חכליה 10.מרדכי היהודי 11.זרובבל בן שאלתיאל 12.ששבצר נשיא שבט יהודה 13.צדקיה 14.שריה 15.עזריה 16.ירמיה 17.פשחור 18.אמריה 19.מלכיה 20.חטוש 21.שבניה 22.מלוך 23.חרים 24.מרמות 25.עובדיה 26.דניאל 27.גנתון 28.ברוך 29.משולם 30.אביה 31.מימין 32.מעזיה 33.בלגי 34.שמעיה 35.יהושע בן אוזניה 36.בינוי 37.קדמיאל 38.שבניה 39.הודיה 40.קליטא 41.פלאיה 42.חנן 43.מיכא 44.רחוב 45.חשביה 46.זכור 47.שרביה 48.שבניה 49.הודיה 50.בני 51.בנינו 52.פרעוש 53.עילם 54.זתוא 55.בני 56.בוני 57.עזגד 58.בבי 59.אדוניה 60.בגוי 61.עדין 62.אטר 63.חזקיה 64.עזור 65.הודיה 66.חשום 67.בצי 68.חריף 69.ענתות 70.ניבי או נובי 71.מגפיעש 72.משולם 73.חזיר 74.משיזבאל 75.צדוק 76.ידוע 77.פלטיה 78.חנן 79.עניה 80.הושע 81.חנניה 82.חשוב 83.הלוחש 84.פלחא 85.שובק 86.רחום 87.חשבנה 88.מעשיה 89.אחיה 90.חנן 91.ענן 92.מלוך 93.חרים 94.בענה 95.עתיה בן עוזיה 96.מעשיה בן ברוך 97.סלוא בן משולם 98.גבי 99.סלי 100.יואל בן זכרי 101.יהודה בן הסנואה 102.ידעיה בן יהויריב 103.יכין 104.שריה בן חלקיה 105.עדיה בן ירוחם 106.עמשסי בן עזראל 107.זבדיאל בן הגדולים 108.שמעיה בן חשוב 109.שבתי 110.יהוזבד 111.מתניה בן מיכא 112.בקבוקיה 113.עבדא בן שמוע 114.עקוב 115.טלמון 116.ציחא 117.גשפא 118.עוזי בן בני 119.פתחיה בן משיזבאל 120.שמעון הצדיק