אפרושי מאיסורא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חובת מניעת והפרשת אדם מישראל מלעשות דבר איסור.


הרואה את חברו עושה דבר איסור, חייב למונעו ולהפרישו מעשיית האיסור ואפילו על ידי פעולות. למשל: הרואה את חברו לבוש בבגד שעטנז בשוגג, חייב להודיעו שהוא לבוש כלאיים כדי להפרישו מן האיסור, ואם לבשו במזיד, מוטלת על הרואה חובה לקרוע מעל חברו את הבגד אפילו בפרהסיא.


נחלקו הפוסקים, האם יסודו של חיוב זה הוא כענף ממצות "הוכח תוכיח"[1] או מדין "לפני עיוור", אם הוא מדאורייתא [2] או מדרבנן.


ראה עוד[edit]

הערות שוליים

  1. שו"ת חיים ביד ס'י צג, שו"ת חדות יעקב אה"ע סי' ל וכן משמע מקובץ שיעורים, קובץ ביאורים על גיטין פרק רביעי
  2. קובץ שיעורים ביצה פרק ד