אשם גזילות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן שחייב להביא מי שכפר בתביעת ממון של חברו ונשבע על כך לשקר. אדם שחייב לחברו ממון והכחיש ונשבע לשקר, ולאחר מכן הודה על כך, לאחר שמשלם לחברו את הקרן בתוספת חומש, הריהו חייב להביא קרבן אשם, אייל בן שנתיים ששוויו שני סלעים.