אתי דיבור ומבטל דיבור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דיבור שחלותו עדיין לא נגמרה, יכול להתבטל על ידי דיבור אחר.


לדוגמא: אדם שנתן כסף קידושין לאשה, ואמר לה: "הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום", וחזרה בה האשה בתוך אותם שלושים יום, לדעת רבי יוחנן, שהלכה כמותו, יכולה לחזור בה, שכן "אתי דיבור ומבטל דיבור".