בחירת מין העובר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • הרוצה שיהיו לו בנים
  • אמר רבא הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה
  • אמר רבי יצחק כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים
  • אמר רבי חייא בר אבא אמר יוחנן כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים
  • אמר רבי חייא בר אבא אמר יוחנן כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים
  • אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אליעזר כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין ליה בנים זכרים