ביאה ריקנית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור כניסה למקדש שלא לצורך עבודה.

יש אומרים, שגם הכניסה להיכל או לקדש הקדשים כדי לתקן בהם את הצריך תיקון, או כדי להוציא שרץ הנמצא בהם, בכלל "ביאה ריקנית" היא, כיון שאינה לצורך עבודה, אלא שהותרה ביאה ריקנית זו מ"גזירת הכתוב"; ויש אומרים, שכניסה לצורך תיקון או כדי להוציא שרץ, אינה בגדר "ביאה ריקנית", שהרי יש צורך בכניסה זו.