בית הדשן הגדול

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקום מחוץ לירושלים, שבו היו שופכים את הדשן כשהוא נתרבה על המזבח החיצון, ושבו היו שורפים את הפרים והשעירים הנשרפים - כמצוותם.