בית הלוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר "בית הלוי"

בית הלוי - ספר שו"ת בשלושה חלקים מאת רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק מבריסק, שמכונה על שם ספרו בית הלוי. בספר זה ניתן לראות את ניצניה של שיטת הלימוד המכונה "שיטת בריסק". דוגמה לכך היא חידושו של רב יוסף דב, שמצוות אכילת קרבנות מורכבת משני חלקים: האחד - מצווה על האדם שיאכל את הקרבן, כדרך שישנה מצווה לאכול מצה בליל הסדר, למשל, השני - מצווה שהקרבן ייאכל, כדי שלא תיוותר ממנו שארית פסולה הנקראת "נותר". ספר זה נחשב לאחד מספרי היסוד בשיטת בריסק. שיטת בריסק היא דרך לימוד אופיינית בישיבות ליטא, בפלפול וחריפות רבים, וגם צאצאיו, בנו הרב חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, נכדו הרב יצחק זאב הלוי סולובייצי'ק (המכונה הגרי"ז או הרב מבריסק), הרב משה סולובייצ'יק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק מבוסטון, ובמידה מוסימת גם הרב אהרן ליכטנשטיין, נחשבים לממשיכי שיטה זו עד ימינו.

קישורים חיצוניים[edit]