בית המוקד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית המוקד מקום במקדש, על יד העזרה, שדלקה בו באופן תמידי מדורת אש גדולה, כדי שיתחממו בה הכהנים, שהיו מתהלכים יחפים על רצפת העזרה שהיתה עשויה שיש, כשהם לבושים בכתונת אחת, או כדי שיתחממו בה הכהנים העולים מטבילתם דרך בית המוקד.


לדעות אחרות, מדורת בית המוקד שימשה להבאת אש לקיום המערכה שעל המזבח, שאם תכבה אש המערכה שעל גבי המזבח, יקחו ממדורת בית המוקד. ויש אומרים, שממדורת בית המוקד היו מדליקים את אש המזבח.