בל תאחר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור לאחר תשלומי קרבנות, הקדשות, צדקות, תרומות, מעשרות, מתנות עניים, נזירות, נדרים ונדבות אחר הזמן שקבעה התורה.

לדוגמא: זמן "בל תאחר" בקרבנות - לדעת רוב הראשונים הוא, לאחר שלושה רגלים, והוא הדין למעשרות.

בנדרי צדקה, אם עניים מצויים, הרי זה עובר מיד על "בל תאחר".


בלקט, שכחה ופאה, נחלקו הראשונים: יש אומרים שדינם כצדקות, שאם עניים מצויים עובר לאלתר בבל תאחר, ויש אומרים שאינו עובר בבל תאחר אלא לאחר שלושה רגלים.