בנימין קרעי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ר' בנימין קרעי תושב ירושלים שימש כמגיד שיעור בישיבת קניני התורה בראשות ר' יעקב כהן ברחוב הרב שלמה יהודה לייב אליעזרוב 8 ירושלים בשכונת גבעת משה, וכן בהרבצת תורה במקומות נוספים, עשה ספר קיצור מספר כף החיים (סופר) הבנוי על דברי מרן רבי יוסף קארו והאר"י הקדוש בהסכמת ניני כף החיים.