בני קטורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בני קטורה הם זמרן, יקשן, מדן, מדין, ישבק ושוח - ששת בניו של אברהם שנולדו לו מאשתו השלישית - קטורה. דבר לידתם מופיע בספר בראשית פרק כ"ה (סוף פרשת חיי שרה).

הסיפור במקרא[edit]

זהותה של קטורה[edit]

סיפור לקיחת קטורה מופיע בסוף פרשת חיי שרה, בראשית כ"ה, א: "וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה, וּשְׁמָהּ קְטוּרָה" בפשטות הדברים מדובר באשה שלישית שנשא אברהם לעת זקנתו, לאחר שכבר שילח את הגר ושרה נפטרה, אך במדרש ‏[1] מובא שקטורה היא הגר עצמה, ואברהם החזיר אותה לאחר שגירשה עם ישמעאל - ונקראת קטורה "על שם שנאים מעשיה כקטֹרת; ושקשרה פתחה, שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם" (רש"י).

בני קטורה[edit]

כאמור, קטורה ילדה לאברהם שישה בנים, וחלקם הם אבותיהם של עמים המוזכרים בהמשך התנ"ך:

  • זמרן.
  • יקשן - שילד את שבא ודדן, המוזכרים במקרא כמה פעמים (לדוגמא, יחזקאל כ"ז). עם זאת, יתכן שהכוונה לזוג אחים אחר הנקרא שבא ודדן: בני רעמא, נכדו של חם בן נֹח[2]. בני דדן הם האשורים, הלטושים והלאומים.
  • מדן - יתכן שהוא אבי המדנים, הנזכרים גם הם במספר מקומות (לדוגמא, מכירת יוסף).
  • מדין, אבי האומה המדינית - מוזכרים חמשת בניו: עיפה, עפר, חנוך, אבידע ואלדעה.
  • ישבק.
  • שוח - גם העם השוחי מוזכר עוד בתנ"ך (לדוג', אחד מרעיו של איוב הוא בלדד השוחי).

פרשית בני קטורה מסתיימת: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם" - מזרחית לארץ כנען.

הלכות הנוגעות לבני קטורה[edit]

בני קטורה, אינם מתייחסים לזרע אברהם. לכן, למשל, מי שנדר שלא ייהנה מזרע אברהם, מותר לו ליהנות מבני קטורה.

בני קטורה, חייבים במילה, שנאמר: "את בריתי הפר" - לרבות בני קטורה. ושלוש שיטות בדבר: יש אומרים, כי רק ששת בני קטורה שנולדו לאברהם בעצמו נתחייבו במילה, אבל זרעם אחריהם לא נתחייבו (רש"יתבנית:סנהדרין נט: ד"ה לרבות בני קטורה); ויש אומרים, שאף זרעם של בני קטורה חייבים במילה(הרמב"ם{הלכות מלכים, פרק י', הלכה ח'}); ויש אומרים, שחיובם של בני קטורה במילה נמשך רק עד למתן תורה, וממתן תורה ואילך נפטרו ממילה(תוס' הרא"שתבנית:דרושה מקור).

הערות שוליים[edit]

הערות שוליים

  1. בראשית רבה סא, ד
  2. בראשית י, ז