ברייתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברייתאארמית: חיצונית) הוא כינוי השם לכל מקור מתקופת התנאים (עד ימיו של רבי יהודה הנשיא) שאינו משנה. ברייתות נמצאות במדרשים, תוספתא, מגילת תענית ומסכתות קטנות.

כאשר מובאת בגמרא ברייתא- היא פותחת לרוב באחד הצירופים האלו: תניא, תנו רבנן, תנא, מתניתא ועוד מלים מן השורש הזה בעלות נ' אחת (כאשר ישנן שתי נ'- תנן, מתניתין וכד', הכוונה למשנה).