ברכת הטוב והמטיב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בברכת ההודאה. אם התכוונתם לברכה הרביעית הנאמרת לאחר אכילת לחם, עיינו בערך ברכת המזון.

ברכת הטוב והמטיב נאמרת על שמחה שאינה פרטית לאדם אחד, אלא שהוא משתתף בה עם אחר (או אחרים).

נוסח הברכה[edit]

Geresh.png ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הטוב והמטיב Geresh.png
– **

.

על הברכה[edit]

תקנו חז"ל ברכה מיוחדת זו על שמחה שיש לאדם, באותם מצבים, שהוא שמח יחד עם אחר, בניגוד לברכת שהחיינו שנועדה לשמחת יחיד. בגמרא נאמר: ""על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ועל של חבירו אומר ברוך הטוב והמטיב"" (ברכות נט ב).

מתי מברכים[edit]

ישנם מספר מקרים פרטיים בהם מברכים הטוב והמטיב:

  • שתיית ריבוי יין, כאשר קיים לפניו יותר מיין אחד, שידוע שאינו גרוע מהיין הראשון ששתה.

מלבד זאת, יש לעמוד במספר תנאים.

ערך מורחב - ברכת הטוב והמטיב על היין
  • נולד בן, אם גם הבעל וגם האשה הספיקו לשמוח בו, מברכים הטוב והמטיב, אם אחד מהם מת לפני הלידה או במהלכה, הנותר מברך שהחיינו.
  • ירדו גשמים רבים ויש לו שדה בשותפות עם אחר.
בהקבלה לברכת שהחיינו אותה מברך אם יש לו שדה בעצמו. הרא"ש חולק על כך ואומר שיברך בכל מקרה הטוב והמטיב. אם יש לו שתי שדות, מברך את שתי הברכות ואם אין לו שדה כלל, מברך את ברכת הגשמים. כיון שהטוב והמטיב עוסק גם בטובה הפרטית וגם בטובה הכללית, אם ברך אותה לפני ברכת הגשמים, נפטר מברכת הגשמים, אך לא להפך.
  • הגיעה אליו ירושה ויש אתו אחים. ואם הוא יורש יחידי יברך שהחיינו.

למרות הדמיון בין שתי הברכות, יש דברים שעליהם מברכים רק הטוב והמטיב, ולא מברכים עליהם שהחיינו. למשל:

  • שמע בשורה טובה (גם אם נראה שסופה לרעה).
צריך בירור אם דווקא שמועה טובה שנוגעת גם לאחרים, אולי רק על שמועה כזו ראוי לברך בכלל? כך נראה מ:תבנית:ירושלמי. מלשון הטור אפשר להבין כך ואפשר להבין שיברך שהחיינו על שמועה שטובה לעצמו. (או"ח סי' רכ"ב)

איזכורים שונים[edit]

הגמרא דנה, אם בעת קידוש לבנה, יברכו גם הטוב והמטיב: "אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא וליבריך הטוב והמטיב אמר ליה אטו כי חסר מי מברכינן דיין האמת דלבריך הטוב והמטיב וליברכינהו לתרוייהו כיון דהיינו אורחיה לא מברכינן" סנהדרין מב,א.

נאמר שאם הבעל שלח גט והשליח חזר ואמר שלא ביצע שליחותו והבעל הגיב בברכת הטוב והמטיב (וי"א כל ביטוי שמחה) הגט אינו בטל, רק אומרים שהבעל שמח על העיכוב.

ברכה זו מוזכרת גם ביחס לטוב העתידי במימרא הבאה: "אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב"

הערות שוליים