ברכת הריח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברכה שמברכים כשמריחים ריח טוב. כשם שאסור להנות ממאכל או ממשקה קודם ברכה, כך אסור להנות מריח טוב קודם ברכה. על הפסוק "כל הנשמה תהלל יה" (תהלים ק"נ) דרשו חז"ל: "איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו? הווה אומר זה הריח".

ישנה חקירה האם מברך על הריח עצמו, או על הפרי (העיקר) שממנו בא הריח (רוח אליהו מט).

נוסח הברכה[edit]

נוסח הברכה מותנה במקורו של הריח. אם הריח בא מעשבים ריחניים, יש לברך: "בורא עשבי בשמים". על ריח טוב, הנובע מעצים, מברכים: "בורא עצי בשמים". אם הריח בא מפרי המפיץ ריח נעים, יש לברך: "הנותן ריח טוב בפירות". על כל סוגי הריחות, שמקורם לא בפרי, לא בעצים ולא בעשבים, מברכים: "בורא מיני בשמים". בדיעבד אם בירך על אחד מכל סוגי הריחות את ברכת "בורא מיני בשמים", יצא ידי חובתו.