גאולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

'גאולה' - כינוי רווח לתהליך שיוביל משיח בן דוד, שיגאל את עם ישראל מהגלות, יקבץ נדחי ישראל לארץ ישראל, ויציל את עם ישראל משעבוד ומגלות, ומרשעת הגויים.

ייעודי הגאולה[edit]

אברבנאל [1] מונה 14 'ייעודים', הקשורים לגאולה:

 1. נקמת ה' באומות.
 2. נקמת ה' באדום באופן פרטני.
 3. תשועת ישראל וקיבוץ גלויות.
 4. שיבת עשרת השבטים.
 5. הגאולה העתידה תהיה דומה לגאולת מצרים.
 6. יש עת מוגבל לגאולה, והגאולה תבוא עד עת זה ויהי מה.
 7. הגלות תהיה ארוכה מאד.
 8. שיבת השכינה והנבואה לישראל.
 9. שיבת פושעי ישראל והמומרים אל ה'.
 10. מלכות מלך מבית דוד.
 11. לא תהיה גלות אחר הגאולה.
 12. רוב האומות יקבלו אמונת ה'.
 13. שלום עולמי.
 14. תחיית המתים.

הערות שוליים

 1. הקדמת אברבנאל לספר ישעיהו