גוד אסיק מחיצתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מחיצה שאינה מגיעה בחלקה העליון עד הגובה הדרוש, לעניינים מסויימים אנו רואים אותה כאילו היא נמשכת ועולה למעלה ומגיעה עד הגובה הדרוש.

לדוגמא: דפנות סוכה שאינן מגיעות עד לסכך, אם גובה הדפנות הוא עשרה טפחים, הסוכה כשרה, לפי שאנו רואים את הדפנות כאילו הן נמשכות ועולות למעלה עד לסכך. רבי חיים מבריסק עומד על החילוק בין סוכה לשבת למה לגבי סוכה יש צורך במחיצות ממש ואילו לגבי שבת מועיל שאדם יעשה אפילו קרשים שעל ידיהם ניצור גוד אסיק מחיצתא? הוא מסביר שבסוכה הצורך הוא בדפנות קימות ממש, ואילו לגבי שבת אין צורך בדפנות קיימות אלא בדבר שיגדיר את המקום כרשות בפני עצמה.