דבר שאינו שלו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר שאינו שלו הוא כל חפץ שלא נעשה בו קניין.

דבר שאינו שלו הוא סוג של קניין פחות (הקניין רק מצד שנמצא ברשותו). בהלכה מודגש העניין של "דבר שאינו שלו" כאשר הדבר נמצא ברשותו שאין ההימצאות ברשות לבד מקנה לו את הזכות לאסור או להקדיש ולכן הדין הוא שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו וכן אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו.