דינים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משפטים שבין אדם לחברו, שנצטוו ישראל עליהם במרה או בסיני, ושאף בני נח הוזהרו עליהן.