דרוסה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת משמונה מיני טריפות שנאמרו למשה מסיני: בהמה, חיה או עוף, שחיה טורפת או עוף טורף נעצו בהם את ציפורניהם, שהם טריפות, לפי שמטילים בהם ארס שורף שסופו לנקב את בני המעיים, וחשובים הם כנקובים, או משום שסופם למות מחמת הארס השורף.