וידוי רבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"וידוי רבה" הוא וידוי הנאמר בכל אחת מתפילות יום הכיפורים (ובתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים), שכל אחת משורותיו פותחת במילים "על חטא".

הוידוי מורכב לפי סדר על בית כשבכל אות שני חטאים (הראשון "על חטא שחטאנו לפניך ב..." והשני "ועל חטא שחטאנו לפניך ב...").