זמירות שבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שירים ופיוטים הנאמרים בסעודות השבת.

זמירות השבת חוברו על ידי האר"י הקדוש ועל ידי גדולי תורה ומקובלים נוספים.

בפיוטים אלו באים לידי ביטוי גודל קדושת השבת ושבח לבורא עולמים שהנחיל לעמו ישראל יום קדוש זה. מובעים בהם גם הערגה והכיסופים של נפש האדם מישראל לאביו שבשמים ורגשות הקודש שאותם חש היהודי ביום השבת, כפיוטו של רבי אברהם אבן עזרא: "צמאה נפשי לאלקים לאל חי, לבי ובשרי ירננו אל אל חי" ועוד.

בזמירות השבת מודגשת גם האמונה בה' שברא את עולמו בששת ימי המעשה ושבת ביום השביעי, כדוגמת הפיוט: "מנוחה ושמחה אור ליהודים, יום שבתון יום מחמדים, שומריו וזוכריו המה מעידים, כי לששה כל ברואים ועומדים".

בזמירות שבת מביעים אנו גם את כיסופינו ליום שבו נזכה למנוחה נצחית, לזמן הגאולה השלמה: "במשנה לחם וקידוש רבה, ברוב מטעמים ורוח נדיבה, יזכו לרב טוב המתענגים בה, בביאת גואל לחיי העולם הבא".

רשימת זמירות לשבת -