חברותא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חברותא הוא שם לצורת לימוד מקובלת בלימוד תורה. החברותא היא לימוד של שניים כאשר קיימות כמה אפשריות:

  • חברותא - החברותא הרגילה היא לרוב בחור או אברך באותו שיעור כאשר מטרת החברותא לחזור על המקורות לשיעור ולבדוק את החברותא השני או לחזור על שיעור או דף גמרא בבקיאות.
  • חברותא בוגרת - בחלק מהישיבות מארגנים חברותא בוגרת לבחורים צעירים (שיעור א) משיעור גבוה יותר (הרבה פעמים שיעור ד' ומעלה), מטרת החברותא הבוגרת היא לקדם את הבחור ולעיתים היחס הוא כרב לתלמיד דהיינו מעין שיעור פרטי שהחברותא הצעיר יותר מקשיב ומקבל. לעיתים החברותא הוא אברך והלימודים נעשים בביתו כדי לשנות אוירה.

חיוב לימוד בחברותא[edit]

קיימים מקורות רבים בנושא חברותא ביניהם "חרב אל הבדים ונואלו".

לימוד בלי חברותא בזמן הזה[edit]

יש פוסקים שאומרים שבגלל שבזמננו יש ספרים ניתן ללמוד גם בלי חברותא (כמובן לאחר שיש לתלמיד הבנה בלשון הגמרא ובדרכי לימוד) היעב"ץ כותב שבארץ ישראל מעלת הארץ גורמת לכך שלא צריך חברותא באופן מחייב כמו שדיברו חז"ל מכיון ש"אוירא דארץ ישראל מחכים" ו"חד מינייהו כתרי מינן" (אחד מבני ארץ ישראל כמו שנים מבני בבל)