חובלנית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית דין ההורג אדם אפילו פעם אחת בשבע שנים, ויש אומרים: בית דין ההורג אדם אפילו פעם אחת בשבעים שנה.


לדעות אלו, בתי הדין צריכים להמנע מלדון אנשים לעונש מוות, על ידי הקפדה חמורה על דיני הראיות, ועל ידי חיפוש צד זכות לכל נאשם.


רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים: "אילו היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם", וזאת על ידי שהם היו מרבים בחקירות העדים ובבדיקתם, עד שהייתה נמצאת עדותם בלתי מכוונת, והיה הנאשם יוצא זכאי בדינו.


"רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף הן מרבין שופכי דמים בישראל". כלומר: רבן שמעון בן גמליאל חולק על גישתם של רבי טרפון ורבי עקיבא, שכן גישה זו מביאה לידי ריבוי רוצחים בישראל, הואיל ואנשים לא יפחדו מן הדין.