חומש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חֹמֶשׁ הוא חיוב הוספת חמישית על ערכו של הקרן בתשלומי דברים מסויימים.

  • האוכל תרומה או תרומת מעשר או חלה או ביכורים בשוגג, משלם את הקרן, ומוסיף עליו חומש
  • הפודה נטע רבעי או הפודה פירות מעשר שני שלו, מוסיף חומש
  • הפודה את הקדשו - שהקדיש הוא בעצמו - מוסיף חומש
  • הנהנה בשוגג בשווה פרוטה מן ההקדש, מוסיף חומש
  • הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לשקר שלא גזל, ואחר כך הודה, מוסיף חומש.