חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אשה שאין היא מעיזה לשקר בפני בעלה, בדבר שהוא יודע את האמת.כתוצאה מחזקה זו: אשה שאמרה לבעלה: "גרשתני" - נאמנת, משום שאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, ואם אמרה זאת, בוודאי שגירשה, ומותרת להינשא לכתחילה וליטול את כתובתה[1]. והוא הדין לאשה שקיבלה קידושין מאדם אחר בפני בעלה - הרי זו מקודשת לשני, שהרי היא כאומרת לבעלה "גרשתני".

הערות שוליים[edit]

  1. ויש סוברים, שאין האשה נאמנת לומר "גרשתני" אלא להחמיר, שתופסים בה קידושין מאחר, אבל להתירה להינשא לכתחילה אינה נאמנת, וכן אינה נאמנת ליטול כתובתה, אלא שאם נישאת לאחר לא תצא.