חזקה דרבא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אדם שמלאו לו שלוש עשרה שנים, שצמחו לו שתי שערות במקום הערווה. וכן חזקה על אשה שמלאו לה שתים עשרה שנים, שצמחו לה שתי שערות במקום הערווה. "חזקה דרבא", נקראת כן על שם אומרה. ראה עוד ערך: בר מצוה.