חיבורי אדם אינם חיבור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר שאין דרך חיבורו בידי אדם אלא מתולדתו, ונתחבר בידי אדם, אינו נחשב חיבור.


ברם, דבר שדרך חיבורו בידי אדם, הרי זה נחשב חיבור גמור.


לדוגמא: "מלא תרווד רקב" (כף גדולה המכילה מלוא חפניים עפר רקבון של מת), אינו מטמא אלא במשא ובאוהל, ולא במגע, לפי שאינו מחובר יחד, ואפילו אם גיבלו במים ועשאו מיקשה אחת, מכל מקום אינו מטמא במגע, לפי שחיבורי אדם אינם חיבור, ואינו נחשב כגוף אחד, אלא כפירורים, והנוגע ברקב אינו נוגע בכל הפירורים כאחד.


דוגמא נוספת: עצם שיש עליה כזית בשר, באופן שהבשר לא היה מחובר לעצם מטבעו, אלא אדם תחב את העצם בבשר, והכניס אדם מקצת מן העצם בלי הבשר לפנים הבית, אף על פי שהבית מאהיל על אותו חלק מן העצם שהכניס לפנים, מכל מקום אין העצם נחשבת "יד" לבשר לטמא את הבית, לפי ש"חיבורי אדם אינם חיבור"; אבל אם הבשר היה מחובר לעצם מתולדתו, אף על פי שהעצם בפני עצמה אינה מטמאת באוהל, מכל מקום כל מה שבבית טמא, משום כזית הבשר שעליה, שהעצם נחשבת "יד" לבשר, וכיון שהבית מאהיל על העצם הרי זה כאילו מאהיל על הבשר.