חידושי הלכות ואגדות מהרש"א

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חידושיו של רבי שמואל אליעזר הלוי אידלש, רבה של אוסטראה, לתלמוד.

מבנה הספר[edit]

הספר מורכב משני חלקים: חידושי הלכות וחידושי אגדות. בעבר הם היו בשני חלקים נפרדים אך בדורות האחרונים אחדו אותם לכלל חיבור אחד כך שבכל דף מופיעים חידושי ההלכות שעל הדף ולאחר מכן חידושי האגדות. איחוד זה נעשה בעקבות רצונו של הרב המחבר.

בנוסף יש לספר "מהדורא בתרא"- תוספות על הספר מהמחבר ומחתנו, רבי משה. נדפס בגמרות לאחר המהדורה הראשונה. במהדורת "עז והדר" סימנו את החידושים כך שניתן לדעת מה של המהרש"א ומה של חתנו. הדבר נעשה בינתיים באופן חלקי בלבד.

חשיבות הספר[edit]

באחרונים אנו מוצאים המלצה ללמוד במהרש"א:

  • החזון איש כתב: [1]"לא יפה עשו הדור האחרון אשר עזבו לימוד ספר המהרש"א ז"ל אשר מתנה טובה נתנה לישראל לזכו בו הדורות הבאים אחריו וכו' ומיום שעזבוהו אבדו את ידיעת הפשט כולו"
  • הרב קוק(דרוש מקור).

הערות שוליים

  1. קובץ אגרות חזון איש ח"א סי' א