חפיפה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ניקוי ורחיצת הגוף והשערות.


"עשרה תקנות תיקן עזרא... ושתהא אשה (נידה) חופפת וטובלת" (בבא קמא פב, א). לפני הטבילה חייבת האשה להסיר מגופה ומשערותיה כל לכלוך וכיוצא בו העשוי לחצוץ בינה לבין המגע המוחלט של המים. פעולת הסרה זו נעשית על ידי "חפיפה". החפיפה כוללת רחיצת כל הגוף במים חמים וכן רחיצת השערות במים חמים. נהגו שרחיצות אלו תעשינה עם סבון או שמפו. יש להקפיד להשתמש בסבון או שמפו שאינם מסבכים את השערות ואינם מותירים שאריות על השערות.


את החפיפה יש לעשות במתינות ובנחת. משום כך תיקנו הקדמונים שהאשה תתעסק בזה כשעה.


ראוי להתחיל את החפיפה מבעוד יום סמוך לערב שבו היא עומדת לטבול ולהמשיכה עד הלילה סמוך לטבילה. חכמים הקדימו את התחלת החפיפה לשעה שעדיין אין לטבול בה, כדי שהחפיפה תיעשה במתינות ובדייקנות. בשעת הדחק, כאשר קשה לה לחפוף ביום, תחפוף בלילה סמוך לטבילתה.